Skip to main content

Smilgiečiai, po mišių švento Jurgio bažnyčioje, kartu su viso pasaulio lietuviais giedojo Tautinę giesmę. Mokytoja Laima Staišiūnienė akcentavo vienybės svarbą istoriniame kontekste. Vėliau visi vaišinomės bendruomenės ,,Bitė“ vaišėmis, linksminomės kartu su Smilgių kultūros centro kapela ,,Aušrinė“.  Dėkojame visiems, kurie buvo kartu.