Smilgių Kultūros Centras

Trumpa kultūros centro istorija

 

Kultūros centro veikla prasidėjo miestelio centrinėje aikštėje jaunimo organizacijos „Pavasaris“ iniciatyva pastatytame moliniame dviejų aukštų baltai dažytame pastate. Jau šeštajame dešimtmetyje kultūros namai garsėjo ne tik rajone, bet ir respublikoje.

Smilgių kultūrą garsino mišrus choras, moterų ansamblis, pagyvenusių žmonių šokių kolektyvas, dramos būrelis. 3 kartus į savaitę buvo demonstruojami kino filmai. 1965 m. kultūros namų pastato būklei tapus avarine, kultūrinė veikla persikėlė į Sujetų kaimą. Vėliau kultūros namai savo veiklą tęsė dabartiniame žemės ūkio bendrovės pastate, Smilgių vidurinėje mokykloje. 1991m., rajono valdžios sprendimu, kultūros namams buvo nupirktas, anksčiau privatizuotas, kolūkio pirties pastatas.

2003 m. lapkričio 19 d. Lietuvos kultūros ministerijos sprendimu, buvo įregistruotas Smilgių seniūnijos kultūros centras.

Smilgių kultūros centre, turinčiame Perekšlių ir Sujetų padalinius, šiuo metu dirba:

 

Smilgių kultūros centro direktorė Lina Narkevičienė
Perekšlių padalinio vadovė Edita Baktienė
Sujetų padalinio vadovė Daiva Juškienė
Meno vadovai Ligita Bilevičienė, Nijolė Vidžiūtė, 

Audrius Dervinis, Alvydas Čepauskas