Trumpa kultūros centro istorija

Panevėžio rajono Smilgių kultūros centro pagrindinė funkcija yra Smilgių seniūnijos gyventojų laisvalaikio užimtumo organizavimas, profesionalaus meno ir kultūros sklaida, etnokultūros paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas, mėgėjų meno kolektyvų pasiūlos įvairovė, jų meninio lygio ir meistriškumo kriterijų realizavimas.

Kultūros centro darbuotojai vykdo neformaliojo švietimo programas (NVŠ), Kultūros paso programą, edukacines programas Smilgių etnografinėje sodyboje.

Istorija

Kultūros centro veikla prasidėjo miestelio centrinėje aikštėje jaunimo organizacijos „Pavasaris“ iniciatyva pastatytame moliniame dviejų aukštų baltai dažytame pastate. Jau šeštajame dešimtmetyje kultūros namai garsėjo ne tik rajone, bet ir Lietuvoje.

Smilgių kultūrą garsino mišrus choras, moterų ansamblis, pagyvenusių žmonių šokių kolektyvas, dramos būrelis. 3 kartus per savaitę buvo demonstruojami kino filmai. 1965 m. kultūros namų pastato būklei tapus avarine, kultūrinė veikla persikėlė į Sujetų kaimą. Vėliau kultūros namai savo veiklą tęsė dabartiniame žemės ūkio bendrovės pastate, Smilgių vidurinėje mokykloje. 1991 m., rajono valdžios sprendimu, kultūros namams buvo nupirktas anksčiau privatizuotas kolūkio pirties pastatas.

Dabartis

2003 m. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimu kultūros centras tapo juridiniu vienetu. Tai pirmos kategorijos kultūros centras, turintis Perekšlių ir Sujetų padalinius. Nuo 2012 m. vykdo veiklą ir Smilgių etnografinėje sodyboje.

Mus rasite ir susisieksite apsilankę kontaktų skiltyje.