Veiklos ataskaitos

Darbo užmokestis

                                                 INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

 

Eil. Nr. Pareigybių pavadinimas Atlyginimo koeficientas
1. Direktorius *
2. Padalinio vadovas *
3. Vyr. buhalteris *
4. Meno vadovas nuo 6,08 iki 9,73
5. Kultūrinių renginių organizatorius *
6. Valytojas- kiemsargis MMA

 

*Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų ketvirčio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr.480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ patvirtinti Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo 18 p.