Skip to main content
Smilgių parapijos tikintieji dalyvavo ŠVENTOSE MIŠIOSE už Lietuvą, po to klausėsi profesionalių atlikėjų kvarteto, pristačiusio muzikinę-poetinę programą „IŠDAINUOTA, IŠMYLĖTA“. Tai lietuviškos muzikos ir poezijos šimto metų kelionė, sudaryta taip, kad atspindėtų 100-tą Lietuvos valstybės istorijos metų. Programą sudaro penki epizodai-paveikslai, atspindintys tarpukario, tremties, sovietinės okupacijos, Nepriklausomybės atgavimo ir dabarties laikus. Visi šie periodai reprezentuojami per žymiausių šalies kūrėjų muziką ir poeziją. Pradedant pirmaisiais lietuvių kompozitoriais profesionalais J. Naujaliu, St. Šimkum, toliau pristatant kitų žymių autorių B. Dvariono, A. Bražinsko, G. Kuprevičiaus, išeivės V. Stankus kūrinius, partizanų dainas, istorinių pervartų laikais visuomenei ypatingai svarbius K. Mašanausko, V. Kernagio, G. Jautakaitės ir kitų muzikų populiariosios muzikos kūriniai. Poetinei pasirodymų daliai atrinkti įtaigiausiai skirtingus šalies šimtmečio istorijos puslapius atspindintys poetų darbai – tai Maironio, J. Marcinkevičiaus, B. Brazdžionio, J. Meko, K. Binkio, J. Degutytės ir kitų poetų eilės. Atlikėjai – Vytautas Rašimas (aktorius), Vismantė Benkunskienė (sopranas), Raimonda Janutėnaitė (mecosopranas), Nijolė Baranauskaitė (fortepijonas).
Dėkojame atlikėjams, gerb. klebonui Eugenijui Staliaronkai, visiems dalyvavusiems, Dangučiui Šukiui už nuotraukas.
Audronė Palionienė