Skip to main content
Sujetų kultūros įstaigoje buvo pristatyta Smilgių kunigo Petro Kuzmicko atsiminimų knyga ,,Mano gyvenimo kelias“. Knygą išleido ir pristatė bibliotekininkė Almonė Šalkauskienė. Ačiū visiems dalyvavusiems, prisiminusiems mūsų krašto šviesuolį.
Daiva Juškienė
Gali būti 6 žmonės, studijavimas ir tekstas vaizdas