Perekšiuose veiklą pradėjo nauja NVŠ programa Menų dirbtuvėlės

Programa skirta dailės ir teatrinės raiškos metodais atskleisti vaikui jį supančio pasaulio harmoniją. Padėti vaikui patirti kūrybos bei jo proceso džiaugsmą. Ugdyti kūrybines galias, pilietiškumo jausmą, valią bei atsakomybę už … Tęskite Perekšiuose veiklą pradėjo nauja NVŠ programa Menų dirbtuvėlės skaitymą