Skip to main content

Startavo Aukštaitijos regiono klojimo teatro festivalis „Po Bitės sparnu“. Smilgių kultūros centro Perekšlių padalinio teatras „Saulėgrįža“ pradėjo jį Joniškėlyje, žiūrovams pristatydamas komediją „Šaukštiniai, pirmyn!“, pastatytą pagal naujausią Juozo Erklicko knygą „Ar gali būti, kad ir mes gyvename mūsų laikais?“. Smilgių kraštą ir Joniškėlį sieja Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Gimusi Puziniškyje, ji augo, mokėsi ir kilnius darbus dirbo Joniškėlyje – kurdama, gydydama, mokydama, augindama biteles ir už medų gautas pajamas atiduodama pačios įkurtam paramos fondui „Žiburėliui“, rėmusiam gabius, bet nepasiturinčius žmones. Bitei buvo svarbu, „kad tauta šviesėtų ir savo laisvės obalsį skleistų, pirmiausia sugrįždama prie lietuviškos kalbos“. Tuo tikslu 1899 rugpjūčio mėn. ji išvyko į Palangą statyti pirmojo viešo lietuviško spektaklio „Amerika pirtyje“. Įveikę daugybę kliūčių, ji su vaidilų grupe stojo prieš žiūrovus: „Kėlėm uždangą lydimi jausmų, kad čia po mūsų kojomis ne paprasta scena vaidinimui ir kad mūsų vaidilos ne paprasti scenos artistai, tik tikri kovotojai, užsispyrę iš kovos lauko nepasitraukti. Sunku į kiekvieną sielą įlysti, sunku yra nujausti, ką kiekvienas iš mūsų tą kilnią valandą pergyveno. Žinau tik, kad stovėdama už kulisų, rijau ašaras, slėpdamasi nuo kitų. Išrodė, kad mūsų vaidilas drauge su dideliu dvasios pakilimu iš karto buvo apėmęs drovumas. Kaip ėjo vaidinimas – patiems sunku spręsti, ypač kad visi iki vieno buvom nepaprastai susijaudinę. Juk gerai supratome, kokią svarbią valandą gyvename ir savo, ir tautos gyvenime.“ (Gabrielė Petkevičaitė-Bitė).
Tęsdami ir gyvindami šios kilnios ir drąsios moters kūrybinį palikimą, puoselėjame klojimo teatro tradicijas bei kultūrinį bendradarbiavimą.
Meno vadovė Audronė Palionienė
Nuotraukos Dangučio Šukio ir žiūrovų