NVŠ veiklos

Panevėžio rajono Smilgių kultūros centre per praėjusius mokslo metus aktyviai buvo vykdoma NVŠ veikla. 64 mokiniai lankė 4 ugdymo grupes: „Šokių ritmai vaikams“, „Įvairiapusė meninė saviraiška“, „Varinių pučiamųjų ir ritminių … Tęskite NVŠ veiklos skaitymą