Skip to main content

„Etnosmilga“ žydi jau vienuoliktus metus
Smilgiuose, etnografinėje aukštaitiškoje sodyboje, tradiciškai vyko vaikų stovykla „Etnosmilga 2020“. Gausus būrys vaikų visą savaitę rinkosi sodyboje, dalyvavo įvairiuose užsiėmimuose ir sukūrė spektaklį kraštotyrininko Mato Slančiausko surinktų pasakų motyvais.
Stovyklos veiklas iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba, projektą rėmė Panevėžio rajono savivaldybė.
Stovyklą kasmet organizuojanti Smilgių kultūros centro vadovė Lina Narkevičienė priminė, kad stovykla yra etnografinės krypties. Taip buvo ir šiemet.
Po pietų kasdien vaikai mokėsi įvairių senovinių amatų: verpė, kūrė lėles, liejo žvakes. Taip pat pažino lino kelionę Upytės linų muziejuje. Aplankytas ir Lietuvos liaudies buities muziejus, kur stovyklautojai dalyvavo edukacinėje programoje „Avelė aprengs ir sušildys“.
Rytinis stovyklos laikas iš dalies buvo skirtas muzikavimui, liaudies žaidimams. Vaikai pūtė jų akyse išdrožtus skudučius ir spardė „akmeninį futbolą“. Čia talkino muzikantas iš Joniškio rajono Alvydas Januševičius.
Spektaklį ir scenografiją kartu su vaikais ir kitais stovyklos vadovais kūrė bei montavo viešnios iš Rokiškio rajono – režisierė Nijolė Čirūnienė ir aktorė Dalia Ziemeliene. Jos abi yra Bajorų kaimo lėlių teatro ČIZ įkūrėjos ir aktorės.
Spektaklis pastatytas pagal vaizdingai tarmiškai pateiktas Aukštaitijos krašto šviesuolio ir siuvėjo Mato Slančiausko surinktas pasakas. Visos jos – apie kvailius, kurių niekur netrūksta.
Stovyklą vainikavo spektaklio premjera sodybos klojime. Žiūrovai vos tilpo. Susirinko ne tik stovyklautojų artimieji, bet ir nemaža dalis Smilgių bendruomenės atstovų.
„Aukštaitiška sodyba – smilgiečių kultūrinė širdis. Autentiški pastatai, teisingas išdėstymas – viskas tarsi traukia ir įpareigoja mus užpildyti šią erdvę gyvybe. Gal tai vienas iš nedaugelio būdų perteikti mūsų margą kultūrą ateities kartoms“, – kalbėjo stovyklos organizatorė L. Narkevičienė.
Stovyklos edukatorius Alvydas Januševičius
Nuotraukos meno vadovės Nijolės Vidžiūtės