Smilgių kultūros centras

Trumpa kultūros centro istorija

Kultūros centro veikla prasidėjo miestelio centrinėje aikštėje jaunimo organizacijos „Pavasaris“ iniciatyva pastatytame moliniame dviejų aukštų baltai dažytame pastate. Jau šeštajame dešimtmetyje kultūros namai garsėjo ne tik rajone, bet ir respublikoje.

Smilgių kultūrą garsino mišrus choras, moterų ansamblis, pagyvenusių žmonių šokių kolektyvas, dramos būrelis. 3 kartus į savaitę buvo demonstruojami kino filmai. 1965 m. kultūros namų pastato būklei tapus avarine, kultūrinė veikla persikėlė į Sujetų kaimą. Vėliau kultūros namai savo veiklą tęsė dabartiniame žemės ūkio bendrovės pastate, Smilgių vidurinėje mokykloje. 1991m., rajono valdžios sprendimu, kultūros namams buvo nupirktas, anksčiau privatizuotas, kolūkio pirties pastatas.

2003 m. lapkričio 19 d. Lietuvos kultūros ministerijos sprendimu, buvo įregistruotas Smilgių seniūnijos kultūros centras.

smilgiu_baznycia.jpg
 
smilgiu_kc.jpg