Perekšlių bendruomenės namai

Perekšlių bendruomenės namai įkurti buvusioje Perekšlių mokykloje Taikos g. 5

Perekšlių bendruomenės namuose repetuoja žymus pučiamųjų instrumentų orkestras "Saulutė", folkloro ansamblis "Ulyčia", kaimo kapela "Atžalynas",vyksta rankdarbių būrelis, moksleivių teatras, vokalinis ansamblis ir šiuolaikinių šokių grupės užsiėmimai.

Čia vykdomos įvairios edukacinės programos, renginiai, koncertai.

Po Bendruomenių namų stogu glaudžiasi Panevėžio rajono jaunimo klubas "Draugai" bei Perekšlių kaimo bendruomenė.